خرید شال جهانبازي ديدار ايران و كنيا را قضاوت مي كند

يدا… جهانبازي ديدار دوستانه تيم هاي ملي فوتبال ايران و كنيا را قضاوت خواهد كرد.

به گزارش فارس، اسامي داوران ديدار ايران و كنيا كه ساعت 16:30 فردا برگزار مي شود، به شرح زير است:

يدا… جهانبازي؛ داور وسط
داود رفعتي؛ كمك داور اول
مرتضي كريمي؛ كمك داور دوم
نويد اصفهاني مظفري؛ داور چهارم