خرید شال ایجاد پل ارتباطي ايرانيان با دنياي تجارت

اولين سايت بانك اطلاعات بازرگاني با مديريت متخصصان ايراني ساخته و راه اندازي شد . اين سايت پلي است براي ارتباط مستقيم توليد كنندگان ، عمده فروشندگان و عمده خريدارن بين المللي كه از آن طريق ، تجار ايراني ميتوانند بدون محدوديت در تعامل با تجار بين المللي قرار گرفته و از تجارت با ايشان بهره مند گردند . سايت ژابيز اولين مكان تجارت ( Business to Business ) است كه موانع سر راه ايرانيان را در امر اطلاع رساني و كسب اطلاعات بازرگاني برطرف نموده و دروازه نوي را براي ايرانيان علاقه مند به تجارت بين المللي گشوده است . سايت مذكور به آدرس www.jhabiz.com   فعاليت رسمي خود را  از اول مارس سال جاري آغاز نموده و به زودي سايت فارسي ژابيز به آدرس www.jhabiz.ir   جهت پشتيباني و آموزش كاربران ايراني راه اندازي خواهد شد.