خرید شال پدر يكي از بازيكنان ابومسلم حامي مالي اين تيم شد

پدر يكي از بازيكنان تيم نوجوانان ابومسلم حامي مالي اين تيم شد تا بتواند در مسابقات ليگ منطقه اي شركت كند.

به گزارش فارس، مسئولان باشگاه ابومسلم قصد نداشتند تيم نوجوانان خود را براي حضور در ليگ منطقه اي به آستارا اعزام كنند اما در نهايت اين تيم با هزينه يكي از والدين بازيكنان به اين مسابقات اعزام شد و موفق شد به مرحله بعدي صعود كند.

هادي مباشري معاون ورزشي باشگاه در اين مورد به خبرگزاري فارس گفت: تا آنجايي كه من مي دانم اين تيم اسپانسر گرفته است. ما به دليل هزينه هاي زياد مي خواستيم فصل آينده تيم استيل آذين مشهد را در اين رده در اختيار بگيريم اما پدر يكي از بازيكنان گفت اسپانسر دارد و تيم را به مسابقات اعزام كنيد.

اگر هم نتيجه نگرفت مهم نيست زيرا اين بازيكنان حدود يكسال است كه مشغول تمرين هستند. حالا نمي دانم اين آقا خودش حامي مالي تيم شده يا حامي مالي براي اين منظور در اختيار داشته است.