خرید شال رواني

نشست سه‌جانبه رؤساي جمهور ايران، افغانستان و تاجيکستان برگزار شد.

رئيس‌جمور: بابا زشته، بياييد بريد سر کارتون؛ مي‌گم نشست سه‌جانبه‌ است، نه سيصد جانبه.

همايش عمليات رواني با حضور شخصيت‌‌هاي کشوري و لشکري برگزار شد.

مي‌خواستيم يه چيزي بنويسيم، با اين مانع روبه‌رو شديم، ديديم تا متهم به رواني بودن نشديم، بريم سراغ عکس بعدي.

اجلاس سران اکو در کشور برگزار شد.

زرداري: گل جون، کمرم درد گرفت از بس سر پا وايسادم، زود باش ديگه!کرزاي: حيف اگه دست من بود، همچين مهر مي‌کردم که تخته سوراخ بشه.

نشست خداحافظي از ورزشکاران نامي کشور برگزار شد.

علي‌آبادي: آره علي جون… ميراسماعيلي و دبير و… سه ـ چهار ماهه كه خداحافظي کردن، ديگه خيلي ديره؛ ولي برا شما که دو ساله خداحافظي کردي، خوش موقع‌ هست.

اين هم از حواشي بازي‌هاي هاکي روي يخ آمريکا.

ديدار دو هم تيمي پس از مدت‌ها دوري!

دوستي خاله خرسه شنيده بوديد؟ اين هم دوستي عمو اسب آبي.

عمو اسب آبي: آره عمو جون، بذار جلوي مشکلات زندگي حسابي محکمت کنم.