خرید شال داوطلبين بايد از جنس انقلاب باشند

جلسه معارفه آقامير، به عنوان رييس کميته داوطلبان دومين دوره بازيهاي همبستگي کشورهاي اسلامي برگزار شد.

به گزارش ايسنا، در اين نشست که با حضور حسن ميرزاآقابيک، دبير اجرايي بازيها و مسئولان کميته هاي داوطلبان دراستان هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي در محل ستاد مرکزي بازيها برگزار شد، آقامير رضايت خود را از پيشبرد امور در بخش داوطلبان اعلام کرد و افزود: «با وجود تمامي کارهاي انجام شده، بايد پذيرفت که اندکي از زمان عقب هستيم. از اين رو بايد در بخش ثبت نام داوطلبان سرعت عمل بيشتري داشته باشيم. با توجه به اهميت فعاليت اين کميته، به شخصه با حضوردراستان هاي مجري، نظارت جدي تري در بحث ثبت نام اين گروه خواهم داشت تا هر چه زودتر بحث هاي اجرايي در اين زمينه، عملياتي شود.»

رييس کميته داوطلبان در ادامه خاطرنشان کرد: «ما براي دومين دوره بازيهاي همبستگي کشورهاي اسلامي به دنبال داوطلباني خواهيم رفت که با مفاهيم انقلاب، ارزش هاي نظام و مباني ديني آشنايي نسبي داشته باشند. حتي مترجمان هم بايد سواي تخصصي که دارند از جنس انقلاب باشند تا به بهترين شکل ممکن بتوانند ميهمانان و ورزشکاران خارجي حاضر در کشورمان را با فضاي واقعي نظام جمهوري اسلامي آشنا كنند.»

در پايان اين نشست حسن ميرزاآقابيک، با توجه به صحبت هاي مطرح شده در جلسه، اين موارد را براي قرار گرفتن در دستور کار کميته هاي داوطلبين برشمرد: نيازسنجي نيروهاي مورد نياز داوطلبين در استان ها، سازماندهي نيروهاي داوطلب، بررسي وضعيت ثبت نام داوطلبين و نهايي کردن افراد تا پايان ارديبهشت ماه، تعيين زمان هاي مشخص براي آموزش داوطلبين، بکارگيري سرگروه هاي داوطلبين در رويدادهاي داخلي جهت آزمون آمادگي،بحث فرهنگ سازي در جامعه براي همکاري بيشتر مردم در جريان رقابتها، ارسال گزارش استان ها بصورت هر 15 روز يکبار تا پايان آموزش داوطلبين، آموزش داوطلبين به صورت اجرايي و تدوين جامع منشور اخلاقي براي داوطلبين.

پيش بيني مي شود بيش از 4 هزار نيروي داوطلب، اعم از راهنما و مترجم در جريان دومين دوره بازيهاي همبستگي کشورهاي اسلامي فعاليت مستمر و پيگير داشته باشند.

**ارسال فرم هاي نهايي ثبت نام به کشورهاي شرکت کننده

پس از تدوين فرم هاي ثبت نام کشورها در دومين دوره بازيهاي همبستگي کشورهاي اسلامي توسط ستاد بازيها و تاييد فدراسيون همبستگي کشورهاي اسلامي(ISSF)، فرم ها براي ثبت نام نهايي به کشورهاي شرکت کننده ارسال شد.

به گزارش ايسنا، فرم هاي ثبت نام که بالغ بر 70 نوع مختلف است صبح چهارشنبه از ستاد برگزاري بازيها به كشورهاي مدعو ارسال شد.

تاکنون 33 کشور براي شرکت در دومين دوره بازيهاي همبستگي کشورهاي اسلامي که مهرماه سال آينده به ميزباني کشورمان بر گزار خواهد شد اعلام آمادگي کرده اند.