خرید شال ايران؛ چهل و دوم جهان، سوم آسيا

تيم ملي فوتبال ايران در تازه ترين رده بندي فيفا در رتبه چهل و دوم جهان و سوم آسيا قرار گرفت.

به گزارش فارس، در تازه ترين رده بندي فيفا، تيم ملي فوتبال ايران با 619 امتياز و با 2 پله صعود نسبت به ماه گذشته در رتبه چهل و دوم جهان قرار گرفت. ايران در آسيا پس از استراليا و ژاپن در مكان سوم ايستاده است.

در اين رده بندي اسپانيا با 1666 امتياز براي ششمين ماه پياپي به عنوان تيم برتر فوتبال دنيا انتخاب شد.

پس از اسپانيا، آلمان با 1366 امتياز رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.