خرید شال اوجاقي از سد ووشوكار برزيلي گذشت

حسين اوجاقي در دومين مبارزه خود در جريان مسابقات قهرمانان سانشو جهان از سد نماينده برزيل گذشت.

به گزارش فارس، كاپيتان تيم ملي ايران كه با راي داوران مقابل قهرمان جهان و سلطان رينگ از چين تن به شكست داده بود در جدول بازنده ها مقابل حريفي از برزيل قرار گرفت.

وي در اين ديدار توانست از سد حريف گذشته تا به حضورش در اين مسابقات ادامه دهد.

فردا اوجاقي مبارزه نخواهد داشت تا پس از انجام قرعه كشي حريفان بعديش مشخص شود.
در اين دوره از رقابت ها كه با حضور 12 سانشوكار در دو گروه 6 نفره برگزار مي شود، بازنده ها با يكديگر مبارزه مي كنند.