خرید شال پارکینگ‏های اختصاصی جمع آوري شد

رييس پليس راهور تهران بزرگ گفت: 90 درصد موانع فيزيکي که برخي نهادها و سازمان هاي بخش خصوصي و دولتي در معابر عمومي ايجاد کرده بودند، جمع آوري شد.

سرهنگ “هادي هاشمي” روز چهارشنبه به خبرنگار اجتماعي ايرنا، گفت: جمع آوري اين موانع در معابر عمومي در پي اجراي طرح پليس راهنمايي و رانندگي تهران برگزاري با هماهنگي اين نهادها و سازمان ها صورت گرفت.

وي افزود: برخي از اين موانع را ارگان ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي به جهت جلوگيري از پارک خودروها و يا تامين امنيت ايجاد کرده بودند که جمع آوري آنها با همکاري نهادها و سازمان هايي که آن را ايجاد کرده اند، صورت گرفت.

رييس پليس راهور تهران بزرگ تصريح کرد: خيابان و معابر عمومي شهر متعلق به نهاد، ارگان، دستگاه اجرايي و يا اشخاص حقيقي و حقوقي خاصي نيست، بلکه يک مکان عمومي و متعلق به همه مردم است، بنابراين ايجاد موانع در معابر عمومي تخلف است.

سرهنگ هاشمي گفت: با يک برنامه ريزي از سازمان ها و نهادهايي که در معابر عمومي موانع ايجاد کرده اند، خواسته ايم تا خود نسبت به جمع آوري آن اقدام کنند و خوشبختانه اين درخواست مورد استقبال قرار گرفت.

وي تاکيد کرد: هم اکنون 90 درصد موانع فيزيکي که در معابر تهران ايجاد شده بود، جمع آوري و معابر پاکسازي شد تا تردد شهروندان و خودروها با سهولت بيشتري انجام شود.

رييس پليس راهور تهران بزرگ گفت: موانعي که هنوز در معابر تهران قرار دارند، يا در مناطقي هستند که حضور مامورين و گشت هاي راهنمايي و رانندگي کمتر است يا برخي افراد سودجو پس از اطمينان از عدم حضور ماموران يا زماني که گشت هاي پليس از منطقه خارج مي شوند، آنها را مجددا در معابر قرار مي دهند.

به گفته وي، هر جا ماموران پليس راهور موانعي را در معابر ببينند، نسبت به جمع آوري آن اقدام مي کنند و با کساني که اين موانع را ايجاد کنند نيز برابر قانون برخورد مي کند.

سرهنگ هاشمي افزود: پليس در صورت مشاهده موانع در معابر پايتخت ضمن برداشتن آنها، براي متخلف پرونده تشکيل مي دهد و پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل دادسراي راهور مي شود.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي پايتخت تاکيد کرد: با هماهنگي مقام قضايي و در صورت صلاحديد آنها نسبت به معرفي اسامي دستگاهها و اشخاصي که در معابر موانع ايجاد مي کنند،‌از طريق جرايد و صدا و سيما اقدام مي کنيم تا مردم غاصبان معابر عمومي را بشناسند.

وي گفت: پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با هر دستگاه دولتي و غير دولتي و يا شخص خصوصي که موانع در معابر ايجاد کند، براساس قانون برخورد مي کند.