خرید شال وزیر راه: برای توضیح به دادگاه می‌روم

وزيرراه وترابري با اشاره به اينکه جريمه شدن سازمان هواپيمايي سوء تفاهمي از سوي سازمان حمايت از مصرف کنند گان بوده است گفت: بهترين راه حل را براي رفع آن انتخاب خواهيم کرد.”حميد بهبهاني”- در گفت و گو با برنا، با اشاره به جريمه شدن سازمان هواپيمايي کشور به دليل افزايش 15درصدي قيمت بليط هواپيما گفت: من فکر مي کنم اين امر سوء تفاهمي از سوي سازمان حمايت از مصرف کنندگان بوده و به طور قطع رفع خواهد شد.وي ادامه داد: اين سوء تفاهم سبب جريمه شدن سازمان هواپيمايي کشوري شد و نيازمند بررسي جامع تري است.وزير راه و ترابري با بيان اينکه بررسي جامع در اين خصوص تعيين کننده واقعيت است، اظهار داشت: با حضور خود در جلسه رياست محترم دادگاه توضيحاتي را ارايه خواهم داد تا مشکلات به وجود آمده حل شود.وي با بيان اينکه وزارت راه و ترابري در گذشته خبري مبني بر افزايش قيمت بليط هواپيما اعلام نکرده بود، افزود: ما سعي مي کنيم ساده ترين و راحت ترين راه را براي حل اين مشکل انتخاب کنيم.وزير راه با تاکيد براينکه اين امر نيازمند صبوري است و بايد همه جوانب را مد نظر قرار داد تا مسئله به نفع ما تمام شود ،تصريح کرد: در غير اين صورت اين مشکل ادامه خواهد داشت.وي خاطرنشان کرد: در طي جلساتي که با رياست محترم دادگاه و مسوولين امر خواهيم داشت، تمامي اين مسايل را توضيح و با اميد خدا حل خواهيم کرد.