خرید شال ورودی آب سد جیرفت به صفر رسید

محمد علی بهروز با اشاره به کاهش 32 میلیمتری بارش باران در جیرفت گفت: ورودی آب سد جیرفت به صفر رسیده است و 650 هکتار از باغات زیر دست سد به دلیل بحران شدید کم آبی با خطر قطعی خشک شدن مواجه شده اند. به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بهروز ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران در جیرفت اظهار داشت: در مقطع کنونی شهرستان جیرفت در بحرانی ترین وضعیت خشکسالی و کم آبی در سالهای اخیر مواجه شده است.وی یکی از دلایل اصلی این بحران را کاهش 32 میلی متری بارش باران و ذخیره آب در نقاط بالا دست رود هلیل رود ذکر کرد و گفت: سه سد سیمانی و خاکی برای مهار سیل آب در بالا دست رودخانه هلیل رود احداث شدند اما به دلیل ذخیره آب در این سدها میزان ورودی آب در سد جیرفت به صفر رسیده است.وی ادامه داد: علیرغم پیش بینی ذخیره 33 میلیون متر مکعب آب در این سد در فصل پاییز و زمستان هم کنون تنها هفت میلیون متر مکعب آب در این سد وجود دارد که با توجه به این روند عملا 650 هکتار از باغات کشاورزی پایین دست سد با خطر خشک شدن مواجه شده اند.بهروز با اشاره به اینکه به دلیل ته نشینی رسوبات از همه آب موجود در سد جیرفت نیز نمی توان استفاده کرد، گفت: در حال حاضر سد جیرفت 24 میلیون متر مکعب آب دارد در حالیکه ظرفیت سد 435 میلیون متر مکعب است.وی بیان داشت: خشکسالی بر سفره های آب زیر زمینی شهرستان جیرفت نمیز تاثیر منفی گذاشته است.بهروز گفت: در حال حاضر در این شهرستان 680 دهنه چشمه وجود دارد که 470 دهنه به طور کامل خشک شده اند و 270 دهنه نیز 75 درصد آب دهی عادی را دارند.وی گفت: از 580 دهنه قنات نیز در شهرستان 396 دهنه با کاهش شدید آب مواجه هستند و مابقی به طور کامل خشک شده اند همچنین از دو رودخانه شهرستان رودخانه ” شور” کاملا خشکیده است و رودخانه هلیل رود نیز با وضعیت موجود در حال خشک شدن است.