خرید شال مواردي از نقش بر آب شدن طرح ترور حضرت امام(ره)

در حالي که صادق قطب‌زاده به دليل سوءقصد به جان امام راحل(ره) و انديشه براندازي نظام در سال‌هاي آغازين انقلاب دستگير شد و به مجازات رسيد، انتشار اسناد و اخباري که به مرور آشکار مي‌شود، حکايت از آن دارد که دشمنان انقلاب و امام، دسيسه‌هاي بسياري براي به خطر انداختن زندگاني بنيانگذار انقلاب اسلامي تدارک ديده بودند.
به گزارش خبرنگار «»، در اذهان اغلب ارادتمندان و علاقه‌مندان به پير جماران، خاطره‌اي که در آن پاسداران محافظ بيت امام راحل(ره) به دليل تشديد بمباران و موشک‌باران دشمنان از ايشان درخواست مي‌کنند که به پناهگاهي امن منتقل شوند، ولي با مخالفت امام خميني روبه‌رو مي‌شوند و رهبر فقيد انقلاب با اتکاي به خداوند، خانه خود را ترک نمي‌کند، ثبت و ضبط شده است. اما دانستن اين‌که دست‌هاي استکبار جهاني با انواع و اقسام روش‌ها، چندين بار قصد جان حضرت امام را کرده بودند، مي‌تواند گوشه‌اي از عظمت و ابهت بنيانگذار انقلاب و ترس دشمنان از ايشان را آشکارتر سازد.
در همين زمينه، بنا بر اعلام يکي از پژوهشگران، دشمنان انقلاب، پنج مورد قصد ترور حضرت امام(ره) را داشتند که با هشياري مسئولان و امدادهاي غيبي الهي، خطر برطرف شده و گزندي متوجه ايشان نشد.
بنا بر تحقيقات انجام‌گرفته، مورد نخست مربوط به هنگامي است که يک گروه بازرگاني براي ديدار با حضرت امام(ره) به نجف رفته بودند و قصد داشتند قندهاي حاوي سيانور را به صورت نامحسوس در پوشش خوراکي‌هاي منزل امام به خورد ايشان بدهند که رهبر فقيد انقلاب، به دليل کسالت با آنها ديدار نکرده و اين توطئه خنثي مي‌شود.
مورد دوم، مربوط به زماني است که حضرت امام در پاريس اقامت داشتند که نقشه ترور ايشان توسط پليس فرانسه کشف و خنثي مي‌شود.
مورد سوم هنگامي رخ داد که يک گروه تحت پوشش دولت فرانسه، قصد داشتند هواپيماي حامل حضرت امام را مورد حمله قرار دهند که به دليل حضور 150 خبرنگار خارجي در کنار امام، اين توطئه نيز نقش بر آب مي‌شود.
مورد چهارم در مسير حرکت امام به سمت بهشت زهرا(س) بود که به دليل انحراف مسير حرکت توسط مردم، اين مورد ترور نيز ناکام ماند.
و پنجمين مورد سوءقصد به جان بنيانگذار انقلاب، مربوط به هنگامي است که گروهي در همان روزهاي ابتداي انقلاب با خلبان بالگرد امام هماهنگ کرده بود که وقتي ايشان در بالگرد مي‌نشينند، با بي‌سيم بالگرد آنها را رديابي کنند که امام به محض نشستن در بالگرد، به خلبان مي‌گويند بي‌سيم خود را خاموش کند و اين توطئه نيز نقش بر آب مي‌شود.