خرید شال ايران از واردات یک داروي قلبي بي‌نياز شد

با توليد و فرموله شدن داروي نيتروگليسيرين موثر در درمان بيماريهاي قلبي براي اولين بار در كشور اين دارو از توليد انحصاري پنج كشور دنيا خارج شد و با توليد انبوه آن، ايران از واردات نيتروگليسيرين بي‌نياز مي‌شود.

به گزارش ايسنا، دكتر شاهين ميرمحمد صارمي رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در نشست خبري آخرين يافته‌هاي تحقيقات صورت گرفته در خصوص ماده جديد دنداني توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با بيان اينكه نيمه نخست سال آينده نيتروگليسيرين نوع داخلي آن وارد بازار دارويي خواهد شد، اظهار كرد: بدين ترتيب از خروج ميليوني ارز از كشور خودداري مي‌شود.

وي به دستاوردهاي دانشمندان ايراني در زمينه بيماريهاي كبدي، ناي و ريه اشاره كرد و افزود: سياست كلان پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اجراي پژوهشهاي كاربردي و مفيد براي عموم است.

رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام رهبري با عنوان نوآوري و شكوفايي اختراع ماده جديد دنداني را نمونه بارزي از نوآوري به شكوفايي رسيده برشمرد و افزود: بر اساس سند چشم انداز 20 سال آينده ايران بايد در حوزه اجتماعي اقتصادي سياسي و علمي حرف نخست را در منطقه بزند.

دكتر ميرمحمد صادقي با بيان اين كه بخش نخست سند چشم انداز بر مدار علم و توسعه دانايي محوري تاكيد دارد، گفت: رسالت اصلي در اين زمينه برعهده دانشگاه‌هاست تا امكانات توسعه علمي اجتماعي و اقتصادي فراهم شود.

وي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي را يكي از بزرگترين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور برشمرد و يادآور شد: اين دانشگاه داراي 43 مركز تحقيقاتي، يكهزار 200 عضو هيات علمي، يكهزار و 500 دستيار تخصصي و فوق تخصصي و دانشجويان PhD است. همچنين 10 دانشكده و 20 بيمارستان در اين دانشگاه رسالت جهاد علمي را برعهده دارند.

رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با تاكيد بر اينكه توليدات علمي مراكز تحقيقاتي اين دانشگاه بايد در خدمت عموم مردم باشد، افزود: از ويژگي‌هاي اين تحقيق كاربردي بودن آن است.