خرید شال آمریکا به کوبا چراغ سبز نشان داد

کنگره آمریکا با تصویب قطعنامه ای تحریم های اعمالی علیه کوبا را که در چند دهه گذشته اعمال می شده، کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سنای آمریکا روز گذشته لایحه ای را تصویب کرد که در آن برخی از محدودیت ها که در تماس های بین این کشور و کوبا وجود دارد برداشته شده است.

رویترز در مطلب خود در این باره آورده است: بر اساس سیاست جدید دولت باراک اوباما در قبال کشورهای متخاصم با آمریکا، بسیاری از قانونگذاران این کشور خواهان بازنگری در روابط بین واشنگتن و هاوانا شده اند.

این گروه از نمایندگان بر این باورند که چون این تحریم ها علیه فیدل کاسترو بود با عنایت به کناره گیری وی از قدرت و همچنین بی فایده بودن تحریم های چند دهه علیه این کشور، شایسته است آمریکا سیاست های خصمانه خود علیه هاوانا را تغییر دهد.

تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا که یکی از معترضین حفظ تحریم های شدید علیه کوباست می گوید که صادر کنندکان برای برقراری روابط تجارت با کوبا و پرداخت پول و مسائل مبادلات مالی مشکلات زیادی دارند و برای این کار باید از بانک های کشورهای دیگر استفاده کنند.

“جیک کولووین” معاون مسائل تجارت جهانی در بیانیه ای گفت: کنگره درها را بسوی تغییرات سیاسی بیشتر با کوبا باز کرده است.

سناتور ریچارد لوگار نیز در گذشته با اذعان به بی نتیجه بودن سیاست های کشورش در قبال کوبا خواستار بازنگری در آن شده بود.