خرید شال نوشداروی تلفني براي زنده كردن لايحه تورم‌زا

رأي نمايندگان به حذف لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه به باور نمايندگان بار تورمي سنگيني را براي جامعه به همراه داشت، سبب آن شد تا برخي گروه‌هاي حامي دولت به مقابله با اين اقدام مجلس برخيزند.
به گزارش خبرنگار «»: پس از آن‌كه در جلسه بررسی لایحه بودجه 1388 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با 132 رأي موافق، 102 رأی مخالف و 9 رأي ممتنع، اصلی‏ترین برنامه دولت يعني لايجه هدفمند كردن يارانه‌ها را برای سال آینده از لایحه بودجه حذف کردند گروه‌هاي حامي دولت به ویژه برخی دانشجويان با فرستادن پيامك‌هايي در سطح نسبتا وسيع، كمپيني دانشجويي را براي به چالش كشيدن اين اقدام مجلس تشكيل دادند.
بنا بر اين گزارش؛ در اين پيامك‌ها كه چنين متني را در بر دارد: «با شماره 399…. تماس بگيريد و نسبت به عملكرد مجلس به خصوص بودجه اعتراض كنيد» شماره مركز اطلاعات مجلس شوراي اسلامي درج شده است. پيش از اين نيز به ویژه در زماني كه طرح سؤال از رئيس‌جمهور مبدل به داغترين خبر سياسي روز شده بود، شماره نمايندگان پيگير سؤال براي دانشجويان پيامك شده بود تا با تماس و يا فرستادن پيامك، آنها را از اين تصميم خود منصرف كنند.
گفتني است، بنا بر نظر و عقيده بسياري از اقتصاددانان موافق و مخالف دولت، اين لايحه كه در آغاز، بر مبناي آزاد كردن 34 هزار ميليارد تومان تنظيم شده بود، سبب بروز و ظهور موج بسيار هولناكي از تورم در سال 88 مي‌شد كه با اين اقدام مجلس خطر تورم‌زايي لايحه مرتفع شد.