خرید شال ممنوعيت جويدن و فروش آدامس در سنگاپور

دولت و پليس سنگاپور جريمه‌هاي نقدي سنگيني براي فروش و مصرف آدامس در اين كشور اعمال كرده و از ورود آدامس به اين كشور جلوگيري مي‌كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در سنگاپور، دولت و پليس سنگاپور با فروش آدامس در‌ اين كشور به شدت مقابله مي‌كند و تنها داروخانه‌هاي اين كشور حق فروش آدامس آن هم از نوع درماني را دارند.
اين در حالي است كه ورود غير‌قانوني آدامس‌هاي غير‌درماني به سنگاپور توسط افراد، حتي براي مصارف شخصي جريمه‌اي بالغ بر 1000 دلار سنگاپور (حدوداً 660 دلار آمريكا) در پي دارد.
جريمه انداختن آدامس در سطح شهر و مكان‌هاي عمومي براي بار اول بين 500 تا 1000 دلار آمريكاست و اگر شخص جريمه شده مجدداً اين عمل را تكرار كند مبلغ جريمه به 2000 دلار آمريكا نيز خواهد رسيد.
همچنين داروخانه‌هايي كه اقدام به فروش آدامس‌هاي غير‌درماني كنند محكوم به پرداخت جريمه‌اي بالغ بر 3000 دلار آمريكا و دو سال زندان هستند.

قانون منع فروش و جويدن انواع آدامس در سنگاپور از سال 1992 ميلادي به علت انداختن آدامس توسط شهروندان در مكان‌هاي عمومي اعمال شد و در سال 2004 به دليل فشارهاي آمريكا به عنوان يكي از شركاي تجاري سنگاپور مورد تجديد نظر قرار گرفت. پس از درخواست برخي از سران دولت آمريكا از سنگاپور فروش آدامس‌هاي درماني مانند آدامس‌هاي نيكوتيني از ژانويه 2004 در داروخانه‌ها آزاد شد.

تحريم فروش و مصرف آدامس در سنگاپور باعث شده تا اين كشور از سوي ساير كشورها به عنوان كشوري با قوانين بيش از حد سخت لقب گيرد.