خرید شال خشم دايي از سوال خبرنگاران

سرمربي تيم ملي فوتبال در حاشيه مراسم خداحافظي 4 قهرمان ايران با عصبانيت حاضر به پاسخگويي به سوال خبرنگاران در مورد ضعف بدني ملي‌پوشان فوتبال نشد.

به گزارش فارس، زماني كه علي دايي در پايان مراسم در حال گفت و گو با خبرنگاران بود، يكي از خبرنگاران اين سؤال را پرسيد كه چرا بازيكنان تيم ملي در اواخر مسابقات از لحاظ بدني تحليل مي‌روند.

سرمربي تيم ملي پس از شنيدن اين سوال با عصبانيت گفت: هرگز چنين سؤال هايي را پاسخ نمي‌دهم، زيرا با پاسخ به آن تيم ملي به حاشيه مي‌رود.

وي پس از اين كه اين سؤال را پاسخ نداد، بدون توجه به خبرنگاران كه مي‌خواستند ادامه سؤال هاي خود را از او بپرسند با گفتن اين مطلب كه ديگر پاسخ هيچ خبرنگاري را نمي‌دهد به سرعت محل مراسم را ترك كرد.