خرید شال تضمين امنيتی هند برای بازي هاي کشورهاي مشترک المنافع

رئيس کميته ملی المپيک هند روز سه شنبه گفت کشورش خود را به تامين امنيت در زمان برگزاري بازهاي کشورهاي مشترک المنافع در سال دو هزار و ده متعهد مي داند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از دهلي نو، سورِش کالماديSuresh Kalmadi که رياست کميته برگزاري بازي هاي کشورهاي مشترک المنافع را بر عهده دارد با ارسال نامه اي الکترونيکي به کشورهاي شرکت کننده در اين بازي ها اطمينان داد کميته برگزاري بازي ها و دولت هند کاملا خود را به بوجود اوردن محيطي کاملا امن براي ورزشکاران ، مقامات و شخصيت هاي برجسته متعهد مي دانند.

در اين نامه الکترونيکي همچنين از کشورهاي شرکت کننده خواسته شده است به اقدامات و تمهيدات هند براي برگزاري بازي ها اطمينان کامل داشته باشند.

در پي تاخير در احداث تاسيسات زير بنايي و نيز نگراني هاي امنيتي ناشي از حملات تروريستي در لاهور و بمبئي ، ترديدهايي درباره ميزباني هند بوجود امده است.

دهلي نو که در سال هاي هزار و نهصد و پنجاه و يک و هزار و نهصد و پنجاه و دو ميزبان بازي هاي اسيايي بود ، اکتبر سال اينده بازي هاي کشورهاي مشترک المنافع را برگزار مي کند.