خرید شال فروش اينترنتي لوازم خانگي در سال 88

مديركل صنايع فلزي وزارت صنايع و معادن از اجراي طرح فروش اينترنتي لوازم خانگي و تشكيل گمركات تخصصي براي واردات اين محصولات طي سال آينده خبرداد.

حميد وطن‌دوست در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با اجراي طرح فروش اينترنتي لوازم خانگي از اوايل سال آينده امكان عرضه اين محصولات از طريق فروش الكترونيكي به خريداران عمده و خرد فراهم خواهد شد.
وي ادامه داد: مذاكرات لازم براي اجراي اين طرح با يك شركت كه قبلا كار فروش اينترنتي خودرو را انجام مي‌داده، صورت گرفته و علاوه بر اين صحبتهايي نيز با سنديكاي توليدكنندگان و فروشندگان لوازم خانگي انجام شده است.
وي تاكيد كرد: طرح فروش اينترنتي لوازم خانگي براي شركتهاي توليد كننده لوازم خانگي كه داراي نشان استاندارد و خدمات پس از فروش هستند قابل اجراست.
به گفته وطن دوست با اجراي طرح فروش اينترنتي لوازم خانگي از جابجايي پول نقد جلوگيري مي‌شود و شرايط براي فروش بهتر واحدهاي داراي توليدات با كيفيت فراهم مي‌شود.
وي با بيان اينكه اجراي طرح فروش اينترنتي لوازم خانگي به معني كنار گذاشتن واحدهاي كوچك توليد كننده نيست گفت: به اين ترتيب امكان مرتبط شدن واحدهاي كوچك با توليدكنندگان بزرگ فراهم مي‌شود و بحث برندسازي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به تعداد زياد شركتهاي توليد كننده لوازم خانگي در كشور تصريح كرد: حتي اگر نيمي از اين واحدها نيز در طرح فروش اينترنتي شركت داشته باشند حجم بالايي را از لوازم خانگي شامل خواهد شد.

* تشكيل گمركات تخصصي براي واردات لوازم خانگي
وطن دوست در ادامه از تشكيل گمركات تخصصي جهت واردات لوزام خانگي به كشور خبرداد و گفت: در حال حاضر 160 گمرك تخصصي براي واردات كالا به كشور وجود دارد كه با نهايي شدن بحث اختصاص گمرك تخصصي به واردات لوازم خانگي، تعدادي از گمركات تخصصي كشور به امر واردات اين محصولات اختصاص مي‌يابد.
وي با بيان اينكه هم اكنون واردات گوشي تلفن همراه، تجهيزات پزشكي، دخانيات و پارچه از طريق گمركات تخصصي انجام مي شود تصريح كرد: براي مديريت بهتر واردات لوازم خانگي جلساتي را با گمرك، وزارت بازرگاني و ستاد مبارزه با قاچاق كالا برگزار كرديم و قرار شد ورود اين كالاها از اوايل سال آينده از طريق گمركات تخصصي انجام شود.

* افزايش قيمت تمام شده لوازم خانگي طي سال آينده

وي در ادامه با اشاره به وارد شدن برخي فشارها بر توليدكنندگان جهت كاهش دستوري قيمتها در پي كاهش قيمت جهاني مواد اوليه گفت: اين مسئله فاقد توجيه كارشناسي است زيرا مواد اوليه تنها يكي از فاكتورهاي تاثيرگذار در تعيين قيمت است و به اين ترتيب تغيير اين فاكتور تاثير زيادي در قيمت كل لوازم خانگي نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه هم اكنون واحدهاي صنعتي با مشكل ركود بازار جهاني و كاهش نقدينگي روبرو هستند اظهار داشت: افزايش نرخ تورم و خالي بودن بخشي از ظرفيت واحدهاي توليدي نيز از ديگر موانع موجود بر سر راه توليد در كشور است كه مانع از كاهش قيمت فروش توليدات داخل خواهد بود.
وطن دوست با اشاره به افزايش هزينه توليد و دستمزدها و همچنين رشد قيمت حاملهاي انرژي در سال آينده گفت: اين عوامل باعث رشد قيمت تمام شده و در نتيجه بهاي فروش لوازم خانگي خواهد شد، لذا بهتر است مردم براي خريد كالا طي سال جاري اقدام كنند.