خرید شال زن 69 ساله سارق هم فرياد آي دزد سر داد

زن 69 ساله‌اي كه از خانم‌هاي مسافر اتوبوس‌ شهري جيب‌بري مي‌كرد ، وقتي تحت تعقيب تعدادي از مالباختگان و مردم قرار گرفت ، خود نيز فرياد آي‌دزد سر داد.

صف اتوبوس شلوغ‌تر از هميشه به نظر مي‌رسيد، وقتي اتوبوس توقف كرد،‌اولين نفري كه سوار شد، پيرزن سالخورده‌اي بود كه به محض سوار شدن مقصد را از مرد راننده سوال كرد و پس از شنيدن پاسخ، گفت كه اشتباهي سوار اتوبوس شده است و در ميان ازدحام مسافران كه درصدد سوار شدن به اتوبوس بودند، از خودرو پياده شد اما دقايقي بعد زن ميانسالي با فريادهاي خود عنوان كرد، محتويات كيف وي از سوي زن سالخورده سرقت شده است.

به دنبال اين ماجرا ، زن سالخورده بسرعت متواري شد و بلافاصله تعدادي از مسافران و مالباختگان كه در شلوغي صف اتوبوس محتويات كيف آنها سرقت شده بود ، به تعقيب وي پرداختند و در يك لحظه فرياد آي‌دزد، آي‌دزد يكي از محله‌هاي شرق تهران را فرا گرفت اين تعقيب و گريز در حالي ادامه يافت كه مردم متوجه شدند زن سالخورده كه بسرعت در حال فرار است، خود فرياد آي دزد سر مي‌دهد.

با دستگيري زن سالخورده، در تحقيقات معلوم شد وي شهين نام دارد و 69 ساله است و از مجرمان سابقه‌دار در زمينه كيف‌قاپي محسوب مي‌شود.

با تحويل مادربزرگ سالخورده به پليس آگاهي، وي تاكنون به چندين فقره سرقت با اين شيوه اعتراف و عنوان كرده است وقتي همه عجله دارند سوار اتوبوس شوند، كمتر مراقب اموال خود هستند و هنگامي كه مي‌گفتم اشتباهي سوار اتوبوس شده‌ام، با ورود به جمع مسافران در حال سوار شدن به اتوبوس، محتويات كيف آنها را سرقت مي‌كردم.

با ثبت اعترافات زن سالخورده، تحقيق از وي ادامه دارد.