خرید شال حکایت فارس از ساعی: وقتی پهلواني فراموش مي شود

اين روزها شاهد برخورد مناسب هادي ساعي با خبرنگاران نيستيم تا نشان دهد آن چنان كه بايد، رسم پهلواني را به جا نمي آورد.

به گزارش فارس، پرافتخارترين ورزشكار و تكواندوكار ايران كه به نظر مي رسيد با كسب طلاي المپيك پكن، بيش از پيش بر تواضع و فروتنيش افزوده شود، اين روزها دچار غرور شده و رفتار شايسته اي را با خبرنگاران به نمايش نمي گذارد.

او براي چندمين بار، در مراسم خداحافظي چهار قهرمان ايران با خبرنگار خبرگزاري فارس برخورد درستي نداشت و حاضر به پاسخگويي به سوالات او نشد.

ساعي بعد از اينكه در جمع خبرنگاران به توضيح مختصري درباره مراسم پرداخت، مقابل اصرار خبرنگار فارس، از پاسخگويي خودداري و مشغله هاي كاري را بهانه اي براي اين كار اعلام كرد.
قهرمان ايران در نهايت پاسخگويي را منوط به دانستن نام خبرگزاري دانست و با شنيدن نام فارس، به عدم مصاحبه تاكيد كرد.

گويا اين قهرمان، دچار اين شبهه شده كه وظيفه خبرنگاران تنها تمجديد است و بايد هنگام وجود مشكلات، چشم خود را بسته و انتقادات را ناديده بگيرند؛ به طوريكه به دنبال بيان برخي مشكلات از سوي كارشناسان براي انتخاب ساعي براي المپيك و انتقاد از مراسم خداحافظي او، اين نوع برخوردها از سوي او شدت گرفت.

جواب ندادن به تلفن ها نيز از عادت هاي ديرينه اين قهرمان است كه مدعي است هميشه صندوق ماشينش از نامه هاي مردمي پر است.

بهتر است اين قهرمان ارزنده بيشتر بر فاكتور پهلواني كه امروزه بر آن تاكيد ويژه اي مي شود، توجه داشته باشد چون آنچه باقي مي‌ماند نام نيك و برخورد خوب است.

تختي به خاطر مدال هايش زبانزده همگان نيست؛ بلكه آنچه او را زنده نگه داشته، اخلاق نيكويش بود.