خرید شال تذکر به قهر نمايندگان دولت از مجلس

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در واکنش به عدم حضور نمایندگان دولت در جلسه علنی امروز مجلس گفت: در شأن نظام، دولت و مجلس نیست که نمایندگان دولت قهر کنند.

به گزارش مهر، علی عباسپور تهرانی در جلسه علنی امروز با اشاره به اصل 70 قانون اساسی نسبت به عدم حضور نمایندگان دولت در جلسه علنی امروز مجلس که برای بررسی بودجه تشکیل شده است، تذکر داد و گفت: در شان نظام، دولت و نظام نیست که نمایندگان دولت از مجلس قهر کنند.

نماینده تهران در خانه ملت تاکید کرد: نمایندگان طبق آیین نامه مجلس از طریق رئیس مجلس خواسته های خود را با مسئولان مطرح می کنند.

عباسپور خطاب به لاریجانی رئیس مجلس گفت: ما از شما می خواهیم که از همه وزرا که به بندهای مختلف بودجه مربوط هستند دستور دهید در جلسات مجلس حاضر شوند و نظرات خود را بدهند و قطعا این نظرات در تصمیمات ما موثر است.

لاریجانی در واکنش به این تذکر بیان داشت: به طور متعارف نمایندگان دولت باید در جلسه امروز حضور می داشتند اما با توجه به شرایط از آنها دعوت خواهیم کرد.