خرید شال فردين معصومي: بنویس شرمنده مردم هستم!

کشتي گير وزن120 کيلوگرم تيم ملي کشورمان هنوز از شوک 12 ثانيه آخر نبرد خود با “عيسي‌يف” آذربايجاني خارج نشده است.او در حالي‌که بغض راه گلويش بسته بود،گفت: “فقط بنويس شرمنده مردم هستم.”

برنا با فردين معصومي گفتگويي انجام داد که در زير متن آن را مي خوانيد:

* ظاهراً هنوز از شوک مسابقه ديروز (يکشنبه) با عيسي يف خارج نشده‌اي؟
– نه، شده ام.بيشتر از اين ناراحتم که جلوي چشم مردم حقم را خوردند.خودتان ديديد که من کشتي گير آذربايجاني را از بالا به پل بردم و ضربه کردم، يعني همه ديدند جز داوران. ناراحتي ديگرم از اين بابت است که کسي از حقم دفاع نکرد.

* منظورت مسئولان کشتي کشورمان است؟
– منظورم آقايان ايراني عضو فيلا است. مگر نديديد که آذربايجاني ها به‌خاطر يک صحنه 50،50 چگونه فرياد مي کشيدند.

* منظورت اين است که اگر اعتراض مي شد، نتيجه تغيير مي کرد؟
– شايد. آذربايجان حتي داوران را مجبور کردند يک صحنه مشکوک به ضربه فني را بازبيني کنند،اما در صحنه اي که من به‌طور کامل کشتي گير آذربايجاني را ضربه کردم،فيلم بازبيني نشد.

* جدا از بحث داوري، خودت را چقدر مقصر مي داني؟
– زياد، خودم هم اشتباهات تاکتيکي داشتم.

* در تايم دوم وقتي از حريف خود جلو افتادي، مي توانستي کشتي را اداره کني،اما اقدام به مچ گيري کردي و تا آستانه ضربه شدن پيش رفتي . فکر نمي کني اين مسئله ناشي از اشتباه خودت بود؟
– چرا، مي شد کشتي را اداره کرد.کار نشد ندارد.

* در المپيک هم طعم اين‌گونه باختي را چشيده بودي،اما ظاهراً برايت تجربه نشده بود.
– به هر حال من تلاشم را کردم.مگر مقابل روسيه پيروزي من باعث شکست تيم روس ها نشد؟

* بعد از پايان مسابقه ديروز با عيسي يف اين شايعه بر سر زبان‌ها افتاد که قصد خداحافظي از دنياي کشتي را داري؟
– شايعه است.بنده از امروز در خدمت کادر فني هستم و ه رتصميمي آنها بگيرند،مي‌پذيرم.

* راستي، رئيس جمهور در پايان مسابقه به تو چه گفت؟
– ايشان به من لطف داشت و گفت: “تو تمام توانت را بکار بستي و در واقع شب قبل از فينال وقتي کشتي گير روسي را شکست دادي، قهرمان شدي.”

* حرفي نداري فردين؟
– بنويس شرمنده مردم هستم؛مردمي که در يک روز غير تعطيل به سالن آمدند و مي خواستند جشن قهرماني بگيرند. شرمنده همه آنها هستم؛به‌ويژه رئيس جمهور محبوب که به سالن آمده بود.