خرید شال بهزاد خداداد تحت عمل جراحی قرار گرفت

عضو تیم ملی تکواندو روز گذشته در بیمارستان آتیه تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت.

به گزارش مهر، بهزاد خداداد که در جریان رقابتهای لیگ برتر آسیب دیده بود روز گذشته توسط دکتر رازی در بیمارستان آتیه تهران ازناحیه “مینیسک” پای راست تحت عمل جراحی قرار گرفت.

دکتر میر ابوطالب پزشک تیم ملی تکواندو در این باره به خبرنگار مهرگفت: عمل جراحی به خوبی و با موفقیت انجام شد. خداداد امروز از بیمارستان مرخص شده و بعد از یک ماه استراحت می تواند تمرینات خود را در کنار سایر ملی پوشان ادامه دهد.

میرابوطالب در مورد سایر مصدومان تیم ملی گفت: معتمد ، رستمی و کرمی مصدومان تیم ملی هستند که وضعیت به مراتب بهتری نسبت به گذشته داشته و تمرینات خود را همراه با سایر اردونشینان دنبال می کنند. این نفرات به زودی بهبودی خود را به طور کامل به دست خواهند آورد.