خرید شال بازداشت سرپرست سابق و دستگیری سه تن از مديران سايپا

بازپرس شعبه هفتم دادسراي ناحيه 19 تهران از بازداشت وادي خيل، سرپرست سابق تيم فوتبال سايپا خبر داد.

سيد زمان حسيني در گفت‌وگو با ايسنا، با تاييد اين خبر اظهار كرد: صبح روز دوشنبه جلسه مواجهه حضوري بين ناصر صرافان مدير نقل و انتقالات بازيكنان، وادي خيل سرپرست سابق تيم فوتبال سايپا و قنبرپور مربي فوتبال در شعبه هفتم دادسراي ناحيه‌ي 19 تهران تشكيل شد.

به گفته‌ وي، با توجه به دفاعيات صورت گرفته از سوي صرافان و قنبرپور، متهم رديف دوم قنبرپور با صدور قرار تامين كفالت، آزاد شد اما وتدي خيل با صدور قرار وثيقه يكصد ميليون ريالي به لحاظ عجز از توديع وثيقه، روانه زندان شد.

بازپرس شعبه هفتم دادسراي ناحيه 19 تهران افزود: اتهام اين متهمان تحصيل مال از طريق نامشروع است كه صرافان پيش از اين با توديع وثيقه‌ 35 ميليون توماني آزاد شده بود.

حسيني افزود: پرونده جهت رسيدگي به اتهامات ساير متهمان در شعبه‌ هفتم دادسراي ناحيه‌ي 19 تهران در حال رسيدگي است و به‌زودي سه نفر از مجموعه مديران سايپا دستگير خواهند شد.