خرید شال باباجان

رئيس‌جمهور در همايش رسانه و اقتصاد سخنراني کرد.

ضرغامي: جناب رئيس‌جمهور من همش دو تا انتقاد کردم، ماشاءالله حاميان شما، صداوسيما رو توپ بستن!

بحرين پس از دلجويي ‌شدن از طرف ايران، از مراکش به خاطر قطع رابطه با ايران تشکر کرد.

واکنش متکي به اين خبر: جدي!؟

برخي انتقادهايي را نسبت به صفحات حوادث روزنامه مطرح مي‌کنند.

حيف نيست؛ اگه حذف بشه، اون وقت نماينده‌ها چي بخونن؟

برخي رسانه‌هاي خارجي: ميانجيگري وزير خارجه ترکيه بين ايران و آمريکا

پشت سري: باباجان واقعا همچين حرفي زدي؟بابا جان: آره ديگه، اينو گفتم تا وقتي اومدم ايران بيشتر ازم عکس بگيرن.

سومين جشنواره فيلم شهر با معرفي برترين‌ها پايان يافت.

البته اين اختتاميه با حضور همه از جمله ارواح محترم همراه بود.